Website Profile Dosen UIN Sunan Ampel

DATA PROFILE DOSEN

NIP
197905262014111001
Nama
Ahmad Fauzi, M.Pd
NPWP
892372285656000
NIDN
2025057904
Unit Kerja
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Rumpun Ilmu
AGAMA
Email
ahmad.fauzi@uinsby.ac.id
Homepage
ftk.uinsby.ac.id/ahmadfauzi

Buku
  1. Dasar-dasar Pendidikan (prenada)