Website Profile Dosen UIN Sunan Ampel

DATA PROFILE DOSEN

NIP
196512171997031002
Nama
Dr. Abdullah Sattar, S.Ag, M.Fil.I
NPWP
34.394.225.6.616.000
NIDN
2017126501
Unit Kerja
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
Rumpun Ilmu
AGAMA
Email
Homepage

Buku
  1. al-''Aarabiyah al-Bashithah juz I dan juz II (Biro Penerbitan Fakultas dakwah)
  2. al-Arabiyah al-Manhajiyah juz I, II, III (Biro Penerbitan IAIN Sunan Ampel)
  3. al-Arabiyah li al-Tholabah juz I, II, III (Biro Penerbitan IAIN Sunan Ampel)
Jurnal
  1. KiprahDakwahDalamDuniaFilsafat (Jurnal Ilmu Dakwah)
  2. Pemikiran Dakwah Yusuf al-Qardawi (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press)
  3. Filsafat Islam antara Duplikasi dan Kreasi (Jurnal Studi Keislaman “ Ulumuna “ IAIN Mataram)
  4. Pengaruh Program Acara Percikan Sanubari di Trans TV Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ajaran Islam Bagi Masyarakat Dusun Pulo Desa Pulorejo Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto (Jurnal Komunikasi Islam Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel)
  5. Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASRA) : Dakwah Multi Fungsi (Jurnal Komunikasi Islam Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel)
Seminar/Conference
  1. Membumikan Dakwah Rahmah li al-‘Alamin (Dakwah Digital Press sebagai Congress Proceeding dalam rangka Kongres II Asosiasi Profesi Dakwah Isl)