Website Profile Dosen UIN Sunan Ampel

DATA PROFILE DOSEN

NIP
197509091998031002
Nama
Dr. Nasaruddin, M.Ed
NPWP
47.431.267.5-617.000
NIDN
2009097501
Unit Kerja
Fakultas Adab dan Humaniora
Rumpun Ilmu
AGAMA
Email
nasaruddin@uinsby.ac.id / bimanese@gmail.com / bimanese@yahoo.com
Homepage
www.lisanarabi.net

Buku
 1. "Ilm al-Aswaat Li Daaris al-Arabiyyah min al-Indunisiyyin" (PT. Lisan Arabi)
 2. al-Adab al-Muqaaran (IAIN Sunan Ampel Press)
 3. Pola Ungkapan Dalam Al-Qur''''''''an dan Contoh Penggunaannya Dalam Kalimat (Pola)
Jurnal
 1. Ta''liim al-Lugha al-Arabiyyah min khilaal al-ta''arrudh al-lughawi al-shaffy (UIN Sultan Syarif Qasim Riau)

 1. al-Qalb al-Lughawi fa al-Qur'an -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 2. al-Mufakhkhamah wa al-Muraqqaqah fi ilm al-Tajwiid wa Ilm al-Aswaat -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 3. Inqilaab al-Aswaat fi al-Lugha al-Arabiyyah -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 4. Tahlil al-Akhtha al-Imlaiyyah -Jurusan Bahasa dan Sastra-2014-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 5. at-Tahliil al-Taqoobuluy (sawabiq, dawaakhil, lawaahiq) -Jurusan Bahasa dan Sastra-2012-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 6. al-Muqooranah bayna ilm al-aswaat wa ilm al-tajwiid -Jurusan Bahasa dan Sastra-2012-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 7. Huruf al-jar wa atsruha fi istimbath al hukm -Jurusan Bahasa dan Sastra-2013-Pembimbing Utama (Main Supervisor)
 8. taatsur al-aswaat fi al-lugha al-arabiyyah -Jurusan Bahasa dan Sastra-2013-Pembimbing Utama (Main Supervisor)